Kattuppfödning: Avel och genetik – Ylva Stockelberg

För de som funderar på att börja med kattuppfödning är det viktigt att sätta sig in i ämnet ordentligt innan man tar steget fullt ut. Det som vid en första anblick kan se enkelt ut är i själva verket relativt invecklat. Det är en hel del lagar som måste följas och dokument som måste fyllas i under arbetets lopp. En bok som kan vara ett steg på vägen är ”Kattuppfödning: Avel och genetik av Ylva Stockelberg.

Boken har fokus på just avel och vad uppfödaren behöver ha för kunskaper för att öka chanserna till att de små kattungarna blir friska och vackra. Till stor del handlar det exempelvis om att minimera ärftliga defekter och ha kontroll på släktträdet för att på så vis minska risken för inavel.
Boken kan ses som en studiehandledningsbok och är därmed extra lämpad för att användas vid studiecirklar och kvällskurser.

Det ska tilläggas att boken inte enbart vänder sig till uppfödare av raskatter utan är lika användbar för de som har en bondkatt som planeras få ungar.